Đăng kí đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

01/11/2019 10:45

Tư vấn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
Công ty TNHH ứng dụng khoa học và công nghệ môi trường chuyên tư vấn lập hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất với giá rẻ tiết kiệm thời gian hỗ trợ thủ tục pháp lý đơn giản

Luật quy đinh về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;
Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương – Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.
giay chung nhan du dieu kien kinh doanh hoa chat

Quy trình thực hiện giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” – Sở Công Thương. Công chức nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn).
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận.
Các hồ sơ cần chuẩn bị khi xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh;
Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;
Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;
Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;
Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;
Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;
Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;
Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;
Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng và được cấp chung một Giấy chứng nhận.
Nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại đâu

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương.
Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Giấy chứng nhận có thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày cấp.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị;
Bản kê khai trang thiết bị;
Bản kê khai cán bộ lãnh đạo.

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Công ty TNHH ứng dụng khoa học và công nghệ môi trường chuyên tư vấn lập hồ sơ biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo thông tư 20/2013/TT-BCT với thủ tục đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí.

Luật quy định thực hiện biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

 • Luật Hóa chất, năm 2007.
 • Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 11/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 • Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05/08/2013 của Bộ Công thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
 • Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động hoá chất.

Các đối tượng phải thực hiện biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất

Dự án hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp trước khi dự án chính thức hoạt động.

Cơ sở hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.

Các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp.

Thông tin cần biết khi thực hiện biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Quy mô đầu tư: Công suất, diện tích xây dựng, địa điểm xây dựng công trình.

Công nghệ sản xuất.

Bản kê khai tên hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm.

Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm, bao gồm:

 • Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm dự kiến sử dụng trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu chế tạo và lượng chứa lớn nhất của từng loại.
 • Yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo, điều kiện về cơ sở thiết kế chế tạo. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên tổ chức ban hành.
 • Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; yêu cầu phòng chống va đập, chống sét, chống tĩnh điện.
 • Bản đồ vị trí khu đất đặt dự án, cơ sở hóa chất.
 • Bản đồ mô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất dự kiến trong mặt bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản (ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất).
 • Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng hóa chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, thiết bị chứa trung gian.

 

Các hồ sơ cần chuẩn bị thi thực hiện biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh chi nhánh.
 • Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu xây dựng, Giấy phép xây dựng (nếu có).
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hoặc Giấy chứng nhận thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC
 • Phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Biên bản kiểm tra PCCC định kỳ.
 • Biên bản kiểm tra điện trở cột thu lôi chống sét đánh thẳng (gần nhất).
 • Giấy phép đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm của xe chở hàng do PCCC cấp, hợp đồng thuê xe.
 • Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Đề án BVMT hoặc Cam kết BVMT hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về môi trường.
 • Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại.
 • Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại.
 • Sơ đồ vị trí, Sơ đồ mặt bằng tổng thể.
 • Sơ đồ mặt bằng.
 • Sơ đồ thoát hiểm.
 • Nội quy lưu trữ, xuất nhập hàng hoá .
 • Phiếu an toàn hóa chất.

Danh sách nhân viên tham gia tổ biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất của các nhân viên này đã tham gia lớp tập huấn an toàn hoá chất do Sở Công thương tổ chức hoặc chứng chỉ nghiệp vụ ATHC – photo chứng chỉ).

Quy trình thực hiện hồ sơ biện pháp ứng phó sự cố hóa chất
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
 • Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ.
 • Bước 3: Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp cho tổ chức, cá nhân.
 • Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo thời gian hẹn và tổ chức thực hiện
Cơ quan tiếp nhận và thực hiện hồ sơ biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.
 • Thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ

Qúy doanh nghiệp có nhu cầu , hãy đến với chúng tôi để được tư vấn miễn phí
LIÊN HỆ: CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Mobile: 0933593616

Website: www.moitruongungdung.com

0933.593.616